The 7th Guest: 25th Anniversary Edition – GOG

the_7th_guest_25th_anniversary_edition_1.1.6_(56245)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_the_7th_guest_25th_anniversary_edition_1.1.6_(56245).exe để cài đặt game.
2. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 7 / 8 / 10
Processor: 1.8 GHz Processor
Memory: 1024 MB RAM
Graphics: 100% OpenGL compatible graphics
Storage: 2 GB available space

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Trò chơi nổi tiếng được làm lại trong Phiên bản kỷ niệm 25 năm! Cha và mẹ của tất cả các trò chơi ‘Ngôi nhà ma ám – Haunted Mansion’. Đã giành chiến thắng nhiều giải thưởng trò chơi “No. 1 Rated Game of 1994”.

Source: https://www.gog.com/game/the_7th_guest_25th_anniversary_edition

Bạn cũng có thể thích