The Fermi Paradox – GOG

the_fermi_paradox_0.67.b.1_(56800)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_the_fermi_paradox_0.67.b.1_(64bit)_(56800).exe để cài đặt game.
2. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 7 (SP1+) and Windows 10
Processor: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support.
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DX10, DX11, DX12 capable.
Storage: 10 GB available space

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

The Fermi Paradox là game chiến thuật chủ đề khoa học viễn tưởng, trong đó các quyết định của bạn có thể thay đổi toàn bộ nền văn minh. Hãy hướng dẫn các loài vật sinh tồn qua hàng thiên niên kỷ, giúp chúng khám phá sự rộng lớn của không gian và sống hòa hợp với nhau.

The Fermi Paradox là game mô phỏng tường thuật theo hướng lựa chọn, trong đó bạn sẽ hướng dẫn các nền văn minh ngoài hành tinh phát triển mạnh mẽ, hoặc đơn giản hơn là tồn tại qua các thời đại, thu tín hiệu từ những ngôi sao xa xôi và cuối cùng là liên lạc với nhau bằng cách khám phá những góc xa nhất của ngân hà.

Bạn cũng có thể thích