Transport INC

Transport.INC.Seamanship-GoldBerg

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Giải nén file.
2. Chạy file TransportInc.exe để Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: 2 GHz
Memory: 1 GB RAM
Graphics: 512 MB
Storage: 500 MB available space

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Trở thành giám đốc của tập đoàn vận tải lớn nhất từ trước đến nay! Tạo mới máy bay, xe buýt, xe lửa, xe tải và kết nối chúng với nhau. Tối ưu hóa chúng trước những nhu cầu luôn thay đổi và thích ứng với những sự kiện bất ngờ. Đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Kết nối các thành phố trên bản đồ thế giới thực!

Bạn cũng có thể thích