Xem bảng…

Nhớ khi em còn nhỏ thơ
Em thi đại học, anh chờ
Anh đi xem bảng cho em
Giật mình thấy một dòng tên.

Sáu xuân, sáu hè, sáu đông
Trí anh vẫn nhớ một dòng
Chữ đánh máy, tên viết hoa
Thế là hoa nở chim ca…

Anh đánh điện về quê hương
Bảo em ra kịp tựu trường
Chao ôi vô cùng em tôi
Nụ cười ánh mắt làn môi.

Tên em anh nhìn thiết tha
Nhưng vui sướng nhất vẫn là
Anh đỗ với em hôm ấy
Tên vàng – Sáu năm không qua.

Bạn cũng có thể thích