Zapling Bygone

Zapling.Bygone-GoldBerg

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Giải nén file.
2. Chạy file "ZaplingBygone.exe" để Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: OS: Microsoft 64bit Windows 7
Processor: 64bit Intel compatible Dual Core CPU
Graphics: 2 GB RAM
DirectX: Version 11
Storage: 500 MB available space

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Zapling Bygone là một metroidvania, nơi bạn giết kẻ thù của mình và đánh cắp khả năng của chúng bằng cách đeo hộp sọ của chúng và hấp thụ ý thức của chúng vào tâm trí tổ ong của bạn.

Bạn cũng có thể thích